Klub Fitness Figura

More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 02, 2012!
Regulamin Klubu

 

REGULAMIN KLUBU FITNESS FIGURA

obowiązuje od 3 stycznia 2022 Postanowienia ogólne:

1. Klub Fitness Figura w Starachowicach, świadczy usługi rekreacyjno-sportowe

2. Klub jest czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek – Piątek 16:00-22:00

Sobota 9:00-11:00

3. Przed wejściem na salę treningową należy okazać karnet lub karty, które są realizowane w Klubie. Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik

4. Opłata na jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych udostępnionych przez Klub zajęć

5. Karnet Open, Karnet 8 wejść i Karnet 12 wejść są ważne pełny miesiąc np. od 1 września do 1 października. Obowiązują na wszystkie formy fitness znajdujące się w grafiku zajęć ( nie ma oddzielnych karnetów na Fit Jump )

6. Karnety klubowe są imienne i może z niego korzystać tylko jedna osoba .

7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiających Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też nie przedłuża ważności opłaty na późniejszy termin.

8. Personel może odmówić wejścia na teren klubu w przypadku braku karty, karnetu itp.

9. Nałożyć na klientów obowiązek postępowania zgodnie z wskazówkami i uwagami trenerów oraz personelu klubu w kwestii wykonywania ćwiczeń i bezpieczeństwa

10. Podczas stwierdzenia uszkodzenia sprzętu sportowego niezwłocznie poinformować personel

11. Instruktorzy decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w Klubie urządzeń i wyposażenia

12. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń.

13. Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy (fitness i pozostałe zajęcia grupowe) po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu

14. Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć obowiązuje zmiana obuwia na sportowe 

15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni

16. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie klubu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie recepcji Klubu w formie pisemnej

17. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też innego powodu związanego z działaniem Klubu.

18. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu.

19. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.Regulamin zajęć Fit and Jump

obowiązuje od 3 go stycznia 2022


1. Plan zajęć Fit and Jump znajduje się w grafiku zajęć w klubie na stronie klubu www.fitnessfigura.pl lub na facebooku.

2. Na zajęciach ćwiczymy w skarpetach lub boso

3. Na zajęcia Fit Jump  obowiązują zapisy u Instruktora Fitness 518 907 235  lub Właściciela 600 237 594 

4. Zapisów na zajęcia można dokonać na cały miesiąc lub w wybrane terminy po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia

5. Podczas zapisów na cały miesiąc odwołanie zajęć powyżej 3 razy w miesiącu skutkuje zapisywaniem się na zajęcia z dnia na dzień !!!

6. Zajęcia można odwołać maksymalnie do godziny 16:00 danego dnia, w którym jesteś zapisana.

7. Odwołania zajęć są prowadzone u Instruktora lub Właściciela Klubu

8. Nie odwołanie zajęć do godziny 16:00 danego dnia skutkuje zapłatą kary, która jest równa jednorazowemu wejściu do Klubu Fitness na zajęcia w kwocie 20 zł 

9. Kara nie odpowiada  podbiciu karnetu (obowiązujących kart) lub odrobieniu zajęć

10. Przy braku miejsc na zajęcia dopuszcza się zapisywanie na listę rezerwową 

11. Przy zwolnieniu miejsca na zajęcia osoba z listy rezerwowej jest informowana o wolnym miejscu      


                                               

Studio Figura